RAPIDESA I EMOCIÓ
HOQUEI LÍNIA


Modalitat de molta rapidesa en la que es fa servir un disc que llisca a gran velocitat.

Irromp als Estats Units i va ser el 1995 quan van néixer oficialment els Campionats del Món d’aquesta modalitat.